Massage

200 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Massaj iş hepdesinden soň lezzet. Güni bilen işdemi? Ähli beden etleriňiz gysylanmy, arkaňyz agyrýarmy, boýnuňyzy bolsa towlap bileňzokmy? Eýýäm dikeldijj massajyň birinji seansyndan soň gowşama we ýeňillik duýgusy kepillendirilýär. Jaň ediň!

user
Зухра
Şahs
  • Goýlan senesi: 06.07.2023 ý.
  • 2521 sapar görüldi

Reklama ýok