"Ukyp" tehniki hyzmatlary

35 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Diñe šu hepde Aksiýa arzan bahalar howlugyñ! Antiwirus aksiýa kasperskiý 366 gün/дней – 35m Kasperskiý Antiwirusa garantiýa bar. Printer katridj zaprawka etmek 40 m Her 5nji kartridj zaprawka mugt. Öňki maglumatlaryňy ýitirmän Windows çalyşdyrmaly diýip pikir edýäňmi? Windows-7, 8.1, 10, 11 32/64 rus gurnap bermek 1nji gezek gelýänlere - 35m Diñe windows bilen bilelikde +ofis programma +standart driwer +mini oyun +kino acyan programm +fotosop MUGT ýazyp beryärin Windowslaryñ diskleri satlyk 25m Mugallymlara we talyplara 25% skidka ähli hyzmatlardan. Özümiz siziñ iš ýeriñize, öýüñize baryp bejermek hyzmatymyz hem bar. Ýöne ýol haky aýratyn gošmaça tölegli. Aýratynlykda goydurjak bolsan. Ofis Programma– 20 m Driwer – 20 m AMD ATI USB3.0 RAELTEKaudio driwerler -50m Printer driwer 30m Embird ýaka programma 45 m Termopasta çalšyp bermek- 20m ocistka kompyuter 30 profilaktika printer 50man profilaktika printer razbora mehanizma 100man + Oýunlary doňmaz ýaly edip bolýar. Açmaýan oýunlary açdyryp bolýar. + Gyt zapçastlary tapyp berýärin bejerip peredelka edip berýärin zakaz edip getirdip berýärin. + islendik kynçylykda korpus, plata, ekran, usb port, petle, diskawod we ş.m.-ler remont edýäris. Arzan bahalar diñe özüñiz serwisimize gelen ýagdaýyñyzda hereket edýär. Täze-köne okuwçy kompýuterlerini açylmaýanlary açyp berýäris Özi garalyp. gara ekran çykýan kompýutere degişli tehnikalary bejerýäris ussa haky 45 manat çalyşmaly zapçastyň bahasy aýratyn. internet gurnayas 45m Wi-fi gurnayas sazlayas 45m IPTW gurnayas sazlayas 45m Gözegçilik Wideokamera gurnaýarys bejerýäris sazlaýarys prošiwka edýäris -195m Şahsy raýatlar, telekeçiler we hökümet edaralar bilen hem işleýäris! Hasaplaşygy nagt we BANK hasabyndan hem kabul edýäris. islendik kartdan toleg kabul edyaris Telekeçilerde we Edara-kärhanalarda sanly ul... UKYP iT & ENgineering Telefon nomerlerimiz: +99361664628 (imo) +99361580191 +99364027628 (icq) +99362912944 (imo) Saýtymyzda ýerine ýetirýän hyzmatlarymyz barada giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz:  ukypcomputer.com.tm E-mail: Ukypcomputer@mail.ru ukypcomputer@sanly.tm ukypcomputer@gmail.com Aşakdaky sosial programmalarynda bizin sahypamyzda aksiýalar bilen tanyşyp bilersiňiz: tiktok.com/@ukypcs (@ukypcs) instagram.com/ukypcomputer?r=nametag (ukypcomputer) Salgymyz: Aşgabat şäheri Parahat-4/1, jaý 6. (Tebip aptegiň golaýynda, Yunus Emre we Ankara köçeleriň catrygynda) Tölegleri islendik görnüşde kabul edip bilýäris. Bank hasapdan hem pereçisleniýe kabul edýäris. Kartdan hem töleg kabul edýäris. Islendik kartdan.

Meňzeş bildirişler

user
Serwis hyzmat
Şahs
  • Goýlan senesi: 23.04.2023 ý.
  • 236 sapar görüldi

ad-458
Reklama
Именные цепочки
Именные подвески на заказ серебро с позолотой