Hukuk kömegi-Юридические услуги

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Dilden, şeýle hem ýazmaça görnüşde hukuk meseleleri boýunça maslahatlary bermek we düşündirmek; Arzalary, şikaýatlary, haýyşnamalary we hukuk häsiýetli beýleki resminamalary düzüp bermek; Raýat we arbitraž işlerinde ynanyja wekilçilik etmek; Raýat, maşgala, ýaşaýyş jaýy, miras, zähmet kanunçylygy bilen baglanyşykly meseleler boýunça hukuk kömegini bermek; Salgymyz: Aşgabat ş. B.Garryýew köç, jaý 62

Meňzeş bildirişler

user
LAWYER
Şahs
  • Goýlan senesi: 19.01.2023 ý.
  • 863 sapar görüldi

Reklama ýok