Bedene yumurtga

2 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Ösümlik we öý haýwan

Bedene yumurtgasyny kop keselleri bejermekde ulanylya. Adam imultedini yokarlandyrmakda asgazan icege yarada oyken sowuklamada jynys gatnasygy yokarlandyrmakda cagasy bolmayanlar ucin tohumy janlandyrmakda uly peydasy bardyr. Bedene yumurtgasynyn täze we elindigine gűwä gecýäris

Meňzeş bildirişler

product
100 tmt
Bedene
Aşgabat
user
Gurbanmuhammet
Şahs
  • Goýlan senesi: 20.11.2022 ý.
  • 111 sapar görüldi

Reklama ýok