AK-HASAP

1 000 tmt
Balkan
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Doly hasaplaşyk goldawy Hasaplaşyklary aç-açan esasda gurnaýarys: resminamalary ýygnamakdan we saklamakdan başlap, buhgalteriýa, salgyt we statistiki hasabat taýýarlamak we ibermek. Mümkin bolan töwekgelçilikleri azaltmak üçin kanunçylykdaky häzirki üýtgeşmeler barada goldaw bereris we maslahat bereris. Zerur bolsa, programmada we resminamalara laýyklykda buhgalter hasabyny dikelderis. Salgyt we beýleki gözegçilik çärelerine gatnaşarys. Baş hasapçysynyň wezipesi Hasapçylyk syýasatyny işläp düzjek, buhgalter hasabatyny, salgyt we dolandyryş buhgalteriýasyny gurajak, şertnamalary seljerýän we zerur bolsa müşderiniň buhgalteriýa bölüminiň dolandyryşyny öz üstüne aljak ökde hünärli hünärmen bilen üpjün ederis. Awtomatlaşdyryş Hasabaty we hasabat Hasapdan başlap, 1C önümlerine we beýlekilere esaslanyp, tehniki hyzmaty awtomatlaşdyrmaga kömek ederis. buhgalter hasabatynyň ulgamyny ýerli integrasiýa çözgüt bilen birleşdirmek, baş ofisde hakyky wagtda maglumat alyşmak üçin ulanylýar. Müşderi üçin zerur bolan maglumatlary awtomatiki öndürmek we paýlamak: paýnamalaryň galyndysy, hasap-fakturalaryň mukdary, debitor hasaplary we ş.m.

Meňzeş bildirişler

product
1000 tmt
Buhgalter hasabatyny edip beryän
Ahal
product
500 tmt
Buhgalterçilik hyzmaty
Aşgabat
product
300 tmt
Buhgalteriya hyzmaty
Aşgabat
product
150 tmt
1C Buhgalteriýa
Ahal
product
200 tmt
ANYK AUDIT - HYZMATY
Aşgabat
user
At görkezilmedik
Şahs
  • Goýlan senesi: 26.09.2022 ý.
  • 1096 sapar görüldi

ad-627
Reklama
Remont avto kondiciyoner
добро пожаловать!
ad-478
Reklama
Saray Chayhana
Saray Chayhana