AK-HASAP

1 000 tmt
Balkan
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Doly hasaplaşyk goldawy Hasaplaşyklary aç-açan esasda gurnaýarys: resminamalary ýygnamakdan we saklamakdan başlap, buhgalteriýa, salgyt we statistiki hasabat taýýarlamak we ibermek. Mümkin bolan töwekgelçilikleri azaltmak üçin kanunçylykdaky häzirki üýtgeşmeler barada goldaw bereris we maslahat bereris. Zerur bolsa, programmada we resminamalara laýyklykda buhgalter hasabyny dikelderis. Salgyt we beýleki gözegçilik çärelerine gatnaşarys. Baş hasapçysynyň wezipesi Hasapçylyk syýasatyny işläp düzjek, buhgalter hasabatyny, salgyt we dolandyryş buhgalteriýasyny gurajak, şertnamalary seljerýän we zerur bolsa müşderiniň buhgalteriýa bölüminiň dolandyryşyny öz üstüne aljak ökde hünärli hünärmen bilen üpjün ederis. Awtomatlaşdyryş Hasabaty we hasabat Hasapdan başlap, 1C önümlerine we beýlekilere esaslanyp, tehniki hyzmaty awtomatlaşdyrmaga kömek ederis. buhgalter hasabatynyň ulgamyny ýerli integrasiýa çözgüt bilen birleşdirmek, baş ofisde hakyky wagtda maglumat alyşmak üçin ulanylýar. Müşderi üçin zerur bolan maglumatlary awtomatiki öndürmek we paýlamak: paýnamalaryň galyndysy, hasap-fakturalaryň mukdary, debitor hasaplary we ş.m.

Meňzeş bildirişler

product
0 tmt
Buhgalteriýa hyzmaty
Aşgabat
product
500 tmt
Tiger Logo
Aşgabat
product
350 tmt
Baý Baha
Aşgabat
product
5000 tmt
Buhgalter
Aşgabat
product
777 tmt
BUGALTERIYA WE AUDIT
Aşgabat
user
At görkezilmedik
Şahs
  • Goýlan senesi: 26.09.2022 ý.
  • 1495 sapar görüldi

Reklama ýok