Online biznes Arzuw_Faberlic bilen başlanýar. FABERLIC TÜRKMENISTAN

0 tmt
Lebap
  • Kategoriýa Işgär gözleýän

Gyz-gelinler üçin öýde hem öýüñ işlerini edip, hem-de Faberlicde işläp pul gazanmak, uly aýlyklara ýetmek üçin uly mümkinçilik: Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her eden söwdaňdan 20-26% girdeji gazanýaň. (Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden palança manatlyk söwda etmeli diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok). Işi gowy öwreneniňden soň: Özüñiz ýaly aktiw işlejekleri saýlap komanda döretmeli. Topar bolup "bal" ýygnasaň: Öz liderlik ukybyň we planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat bahaly sowgatlar berilýär. Biz başardyk sizem, başararsyňyz mähribanlar! Uly menziller hem ilkinji ädim bilen başlanýar. Sizem Arzuw Faberlige goşulyp, uly ösüşleriñiz üçin ilkinji ädim ädiñ! Işiñ inçe syrlaryna çenli öwredýäris, okuw sapaklaryny geçip durýarys.

user
Arzuw_Faberlic
Şahs
  • Goýlan senesi: 02.07.2024 ý.
  • 97 sapar görüldi

Reklama ýok