Faberlic 6739 Omegahit arassalaýjy gel by Aýbölek Faberlik Aşgabat Faberlic Turkmenistan

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Önüm hakda Agramy: 102 g, göwrümi: 100 ml. Omegahit, gymmatly ýaglaryň ähli peýdalaryny öz içine alýan seriýadyr. Omega kislotalarynyň deriniň gözelligi we saglygy üçin ähmiýeti ylmy taýdan subut edildi. Önümlerimizde birbada 4 sany omega çeşmesi bar: zygyr, deňiz garpyzy, zeýtun we künji ýagy. Arassalaýjy gel, tebigy gorag päsgelçiligini bozmazdan derini ýuwaşlyk bilen arassalaýar, makiýažy we gündelik hapalary çalt we täsirli aýyrýar. Derini guratman gözenekleri arassalaýar. Rahatlyk we tazelik duýgusyny galdyrýar. Deriniň ähli görnüşlerine we ähli ýaşlara laýyk gelýär. Omega kislotalarynyň we karotinoidleriň toplumy deride metabolizmi işjeňleşdirýär, umumy güýçlendiriji we antioksidant täsir edýär. Zygyr ýagy ýaş we garry derini ýuwaşlyk bilen alada edýär. Çuňňur nemlendirýär we ýumşadýar, inçe gyrmalary ýumşadýar we gyjyndyrmany ýok edýär. Habarlaşmak üçin: Aýbölek Faberlic Aşgabat +99361704962

user
Aýbölek Faberlic
Şahs
  • Goýlan senesi: 21.04.2024 ý.
  • 121 sapar görüldi

Reklama ýok