Faberlic agyry aýyryjy mazlar we balzamlar. By Aýbölek Faberlik Aşgabat Saglyk Turkmenistan Saraý

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Dermanhana

Saglyk — bu biziň geljegimiz we şu günümiz üçin iň wajyp zat. Saglygymyz bolmasa, ýaşamak bize lezzet ýerine ezýet berýär. Sagdyn ýaşamak üçin iň wajyp zatlar: keselimizi dogry we himiýasyz, tebigy önümler bilen bejermek, saglygymyzy dowamly we zyýansyz goramakdyr. Düzümi himiýaly kol-dermanlary ulanmagyň deregine, diňe tebigy dermanlyk ösümliklerden ýasalan witaminleri, witamin toplumlaryny ulanyp, saglygymyzy zyýanyz dikeldip we gorap bileris. Siz tebigy önümleri ulanmak bilen (saglygyňyza) bedeniňize, ýagny özüňize uly hormat goýýandygyňyzy görkezýärsiňiz! Sebäbi siz bu hormata mynasyp! Sagdyn ýaşamak bu seniň hakyň! Bu hakyňy himiýanyň seniň eliňden almasyna asla ýol berme! Aýbölek Faberlic bilen saglygyňy zyýansyz gora, sagdyn we owadan ýaşa! Habarlaşmak üçin: Tel: +99361704962

user
Aýbölek Faberlic
Şahs
  • Goýlan senesi: 15.03.2024 ý.
  • 127 sapar görüldi

Reklama ýok