Tarakan garynja derman

100 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Ösümlik we öý haýwan

Hormatly musderlerimiz ! Biziň weternar aptegimizda tagta bitden başlap tarakana at garynja as we patolokdan gelyan mor mojeklere garşy we liboy mor mojegi öldiryän dermanlarmyz bar we. Haýwanlan iymiti gurrallary ukollary we hemem zatlarmyz bar. Soraglarmyz janda . Bizin is yerimiz Änew weternar. Şäher icinden 30 mkrden alyp bilersiniz. Dastawka hyzmatymyz hem bar säher içine 20 m . Bizin spreýlarmyzyň hersiniň öz ayratynlygy bar eşiklere yorgan düşeklere ýassyklara düşen tagta biti hem öldirýän görnisde spreýlarmyz bar patolokdan gelyan mebilda stenalarda pollarda duran tagta bitem alyan spreýlarmyz ba güyji gaty yitiden gowy söz ýok dermanlarmyza . Biziň maslahat berşimiz ýaly ulansanyz 1 alsanyz dynýaňyz

Meňzeş bildirişler

product
100 tmt
Tagta bit derman
Aşgabat
product
120 tmt
Garynja derman
Aşgabat
product
100 tmt
Tagta bit derman
Aşgabat
product
120 tmt
Bit derman tarakan garynja
Aşgabat
product
120 tmt
Tarakan garynja derman
Aşgabat
product
100 tmt
Tarkan garynja derman
Aşgabat
user
Ayjahan
Şahs
  • Goýlan senesi: 06.01.2024 ý.
  • 1264 sapar görüldi

Reklama ýok