Faberlic 1280 Expert Pharma ary zäherli sürtýän balzam Faberlik Tebigy, saglyga zyýansyz, saglykly, natural Faberlic Aşgabat Turkmenistan

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Dermanhana

Faberlic 1280 Expert Pharma ary zäherli sürtýän balzam Faberlik Tebigy, saglyga zyýansyz, saglykly, natural Habarlaşmak üçin IMO/Tel: +99361704962 Aýbölek Faberlic Aşgabat Saglyk Önüm hakda Agramy: 75 gr., Göwrümi: 75 ml. Ilkinji kömek enjamyňyz üçin SOS-serişde! Ary zäheri bilen balzam sürtük: formula ary zäheri, adaty ekstrakt we çaý agajynyň efir ýaglary we narpyz bogunlarda we aşaky deride ulanylmagy maslahat berilýär, güýçli fiziki işjeňlikden soň. Dartgynlylygy we rahatsyzlygy aýyrýar. Arka we boýundaky, bogunlarda we myşsalarda agyr ýükleriň köpelmegine we "ýapgytlykda" işlemegine goşant goşýar. Sowuklama, üsgülewük, gipotermiýa bilen sürtmek üçin ulanylýar. Howpsuzlyk çäreleri: Balzam ulananyňyzdan soň elleriňizi gowy ýuwuň. Gözler, burnuň, dodaklaryň we agzyň gyjyndyrmalaryndan gaça duruň. Eger tötänleýin dökülse, suw bilen ýuwuň.

user
Aýbölek Faberlic
Şahs
  • Goýlan senesi: 28.11.2023 ý.
  • 218 sapar görüldi

Reklama ýok