Aýallar üçin Mur Mur parfýum suwy

0 tmt
Lebap
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Gyzlar hökman pişiklerden gelýändir. Islän ýerimizde ýöräp, ýumşaklygymyz bilen başgalary özüne çekýäris. Biz oýnaýarys. Bize kiçijik degişmeler we islegler rugsat berilýär. Içki pişigiňizi eýýäm açdyňyzmy? Mur Mur hoşboý ysy diňe Faberlic üçin dünýä belli fransuz parfýumeri Bertran Dýuşofur tarapyndan döredildi. Ysyň ugry : kokos bellikleri bilen näzik kremli gurman ysy. Durmuşyň özi ýaly süýji. Pişik ýaly näzik. Kokosyň süýjüligi bilen oýnaýan keýpiňizi güýçlendiriň. Biraz gülkünç boluň - kremli kofe we ​​ak şokoladdan lezzet alyň. Esasy bellikler: kokos, kremli kofe, ak şokolad. Mur Mur parfýumyň olfaktor piramidasy: ýokarky bellikler: süýji mämişi, kokos gülü, alp gyrmyzy. ýürek bellikleri: kokos, kremli kofe, pagta gül, ak şokolad. Şleýf : wanil, muskus, ak moh. Wanil we muskanyň belliklerinden dokalan, yzyňy şleýf galdyr. Hemme zat mur-mur bolýar! Gaplamak : 50 ml pürküji çüýşesinde bar. Möhleti gutarýan senesi : paketde görkezilen önümçilik senesinden 5 ýyl.

user
Jennet faberlic~online~
Şahs
  • Goýlan senesi: 23.11.2023 ý.
  • 183 sapar görüldi

Reklama ýok