Zima. Gyş paslynda goraýjy ýüz kremi Faberlic 2930 Aybolek Faberlik Turkmenistan Aşgabat

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Zima. Gyş paslynda goraýjy ýüz kremi Faberlic 2930 Önüm hakda Agramy: 50 gr., Göwrümi: 50 ml. Gyş, töweregindäki hemme zadyň üýtgän jadyly wagtydyr. Bu ajaýyp atmosfera çümüň we gyş hezilinden lezzet alyň, Zima seriýasy deriňize ideg eder! Goragly ýüz kremi gyş şertlerinde derini intensiw ideg etmek üçin döredildi. 4% shea ýagyny öz içine alýar. Derini aýazyň, ýeliň we duýdansyz temperaturanyň üýtgemeginden goraýar. Derini gowulaşdyrýar. Ýumşadýar we iýmitlendirýär, derä rahatlyk we sagdyn, oňat görnüş berýär. Deriniň dem almagyna mümkinçilik berýän gözenekleri ýapmaýar. Makiýaž bazasy hökmünde ulanylyp bilner. Deriniň ähli görnüşleri üçin amatly. Kastor ýagy güýçli nemlendiriji häsiýetlere eýedir we guraklygy we çişmegi çalt ýok edýär. Derini iýmitlendirýär we ýumşadýar, has ýumşak we elastik edýär. Shea we kokos ýaglary nemlendiriji we iýmitlendiriji häsiýetlere eýe, derini ýumşadýar we çeýeligini ýokarlandyrýar. E witamini antioksidant häsiýetlere eýedir. Derini erkin radikal we daşky gurşawa ýetirýän zyýandan goramaga kömek edýär. Habarlaşmak üçin: IMO / Tel: +99361704962 Aýbölek Faberlic Aşgabat

user
Aýbölek Faberlic Saglyk
Şahs
  • Goýlan senesi: 20.11.2023 ý.
  • 75 sapar görüldi

ad-627
Reklama
Remont avto kondiciyoner
добро пожаловать!
ad-478
Reklama
Saray Chayhana
Saray Chayhana