" ZYÝARATA SYÝAHAT " H / K

0 tmt
Balkan
  • Kategoriýa Sport we dynç alyş

" ZYÝARATA SYÝAHAT " Hususy kärhanasy Ýurdumyzyň Taryhy we Medeni ýadygärlikleri bolan Mukaddes ýerlere Zyýarat etmek isleýänlere doly hyzmatyny hödürleýär. " ZYÝARAT SYÝAHAT " Hususy kärhanasy 2024-nji ýylyň 1 - nji - oktýabrdan - 8 - nji - oktýabr aralygy Daşoguz welaýatynyň çägindäki ýadygärliklere zyýarat etmek isleýänler üçin ýazylşygyň başlanandygyny Size habar berýäs. We Zyýarata gitmek isleýänler şu wagt telefon - arkaly ýazylşyp, pasport - kserkopiýasyny we töleglerini gitmegimizden 1 - aý öňünden hiç - hili gijä - galmany tölenýändir. Zyýaratyň dowamlylygy Daşoguz welaýatynda 7 - gün (1 - hepde) bolup, Daşoguz welaýatynyň her - bir şäherlerindäki - etraplaryndaky - obalaryndaky aralary uzak - uzak bolan jemi 10 - sany şu Zyýaratlaryna barýas : - 360 - PIRLER, EZBER - BABA, NALAÇ - BABA, YBRAÝYM - EDHEM - PIR, AŞYK - AÝDYŇ - PIR, MAHMYT - ZAMAHŞARY, BILAL - BABA, GAÝTARMYŞ - ATA, DÜLDÜL - ATA, YSMAMYT - ATA. " ZYÝARATA SYÝAHAT " HUSUSY KÄRHANASYNYŇ ÝERLEŞÝÄN ÝERI : BALKAN WELAÝATYNYŇ BALKANABAT ŞÄHERINDE ÝERLEŞÝÄR. ÄHLI SORAGLAR BOÝUNÇA ŞU TELEFON BELGISI ARKALY SORAP HABARLAŞYP BILERSIŇIZ : +993 65 35 - 55 - 65 ISLEG - SIZDEN, HYZMAT - BIZDEN

Meňzeş bildirişler

user
"ZYÝARATA SYÝAHAT " H / K
Şahs
  • Goýlan senesi: 14.11.2023 ý.
  • 5326 sapar görüldi

Reklama ýok