Içegäniň hereketiniň kadalaşmagy üçin toplum "Içegeleri arassalamak" Faberlic 15698

0 tmt
Ашгабат
  • Категория Аптека

Aýbölek Faberlic Türkmenistan +99361704962 Önüm hakda Agramy: 45 gr. Molekulýar iýmit goşundylary Molecular Force bazardaky özboluşly önüm. Bu ugry, bu ugurdaky iň uly kompaniýa, iýmit goşundy formulalarynda täzelikçi, Amerikan laboratoriýasy Lief Labs bilen bilelikde ösdürdik. Bedeniň her ulgamyna çylşyrymly täsir edýäris. Formulalar, patentlenen BioPerine® komponenti bilen güýçlendirilen bio-elýeterli ösümlik maddalaryna esaslanýar. Biologiki taýdan işjeň maddalaryň siňdirilişini ep-esli ýokarlandyrýar. Täsin innowasiýa molekulýar formulalary. Beden ulgamlaryna toplumlaýyn çemeleşme. Her formuladaky ingredientleriň sinergiýasy netijeliligi ýokarlandyrýar. Patentlenen gara burç miwesi ekstrakty bolan BioPerine® komponenti bilen güýçlendirilýär. "Içegeleri arassalamak" biologiki işjeň goşundysy Içegäniň hereketiniň bozulmagy (ilkinji nobatda iç gatamagy) gaty ýygy we ýakymsyz mesele. Goşundy düşünjesi, tebigy maddalaryň utgaşdyrylan täsirine esaslanýar we esasy wezipesi içegäniň bölünip çykmagyny üpjün etmek we şol bir wagtyň özünde iç gatamasyndan soň dowamly çişmegi bejermekdir. Askofil we kelp iýmit süýüminiň köp mukdary bar, esasan oligosakkaridler we beta-glýukanlar, dürli täsirleri bar, esasylary: çişmä garşy, immunomodulýator we zeper ýeten öýjükleri bejermek. Fukoidanlar - güýçli antitrombotik we antiangiogen täsiri bolan polifenollar, täze gan damarlarynyň ösmegine itergi berýär we trombozyň öňüni alýar. Aloe -içege keselleri, dizenteriýa, salmonellany öldürýän güýçli tebigy antibiotik, güýçli çişmä garşy täsir edýär. Senna ekstrakty gury koloniki peristaltiki stimul döredýär, iýmitlenenden 8-10 sagat soň adaty tabaklary döredýär. Içege saýlap-seçip, içegäniň kadaly işlemegini dikeldýär, endik etmeýär we iýmit siňdirişine täsir etmeýär. Buýanyň özi çişmä garşy, antispazmodiki, enterit, kolit, gastrit, aşgazan ýarasy we on iki barmakly içege ýarasy üçin ulanylýar. Önümiň esasy aýratynlyklary: Ýumşak laksatif täsir edýär. Içegäniň tebigy işiniň kadalaşmagyna goşant goşýar. Bedenden toksinleri we hapalary çykarýar. Düzümindäki komponentler bedene çişmä garşy we täzeden dörediji täsir edýär. Ullanma : biologiki taýdan işjeň iýmit goşundysy - ýodyň, polifenollaryň, oligosakkaridleriň we beta-glýukanlaryň, sennozidleriň we glikozidleriň goşmaça çeşmesi.

Похожие объявления

user
Aýbölek Faberlic Saglyk
Частное лицо
  • Опубликовано: 22.08.2023 г.
  • 462 просмотров

Реклама пуста