Iýmit goşundy Iron Helat

0 tmt
Лебап
  • Категория Аптека

Demir ýetmezçiligini doldurýar we nerw we ýürek-damar ulgamlaryna goldaw berýän gemoglobini kadalaşdyrýar. Gandaky ferritiniň we gemoglobiniň kadaly derejesini saklaýar Ganazlygyň döremek howpuny peseldýär Öndürijiligini ýokarlandyrýar we ýadawlygy peseldýär Demiriň örtülen görnüşi aşgazan-içege ulgamynyň täsir etmezden gowy siňdirilýär (aşgazanyň kislotasynyň derejesine täsir etmeýär).

user
Jennet faberlic~online~
Частное лицо
  • Опубликовано: 28.05.2024 г.
  • 73 просмотров

Реклама пуста