Marine Health Ashitaba

0 tmt
Мары
  • Категория Аптека

Ashitabanyň bejerýän we öňüni alyan keselleri: •Wisseral ýagyň mukdaryny azaldýar •Immun ulgamyny güýçlendirýär •Ýürek keselleriniň döremek howpuny peseldýär •Holesteriniň derejesini peseldýär •Gan basyşyna gözegçilik edýär •Rak we öýjükleriniň ösüşiniň beýleki näsazlyklarynyň öňüni alýar •Premenopauzanyň alamatlaryny ýeňilleşdirýär •Metabolizmi ýokarlandyrýar •Ukuny sazlaýar •Görüşiňi gowulandyrýar •Iýmit siňdiriş ulgamynyň we aşgazan-içege ulgamynyň saglygyny goldaýar Bular Derman däl❌ Garmon däl❌ Himikat däl❌ 100% tebigy önüm🌿✅🍀 Habarlaşmak üçin: +99362474633 Imo: +99362474633 Link: +99362474633 Instagram: @mh_selbi

user
Marine Health_Selbi
Частное лицо
  • Опубликовано: 19.05.2024 г.
  • 123 просмотров

Реклама пуста