Zeýtun Breakfast

37 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Kafe

Dastawka 10 m

Meňzeş bildirişler

product
20 tmt
Pancake
Aşgabat
product
20 tmt
Semolina porridge
Aşgabat
product
20 tmt
Corn porridge
Aşgabat
product
20 tmt
Rice porridge
Aşgabat
product
20 tmt
Oatmeal porridge
Aşgabat
product
19 tmt
Omelette with Turkish spicy
Aşgabat
user
Zeýtun kafe
Dükan
  • Goýlan senesi: 09.12.2019 ý.
  • 479 sapar görüldi

ad-174
Reklama
Penti
Penti joraplarynyñ lomaý söwdasy boýunça Türkmenistandaky RESMI DILLERI