Maslahatçy_satyjy Gerek

2 000 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Işgär gözleýän

Marketde alyjylara zat satyn almaga maslahat bermeli we zat satmaly. Rus dilini, tùrkmen dilini bilýàn 18 yashdan oglan_ gyzlar gerek

Meňzeş bildirişler

user
Ilmyrat
Şahs
  • Goýlan senesi: 12.01.2022 ý.
  • 56 sapar görüldi

Reklama ýok