Web-site duzup bermek hyzmaty

0 tmt
Mary
  • Kategoriýa Işgär gözleýän

biziň “Sanly açar “ kärhanamyz siz üçin hyzmatlary ýerine ýetirýär. 😉Biziň hyzmatlarmyz: Web site hyzmatlary 1.Online market 2.Online market – limited function 3.Portal saýt 4.Bir sahypaly saýt 5.Bir sahypaly saýt -limited function 6.Wordpress-da doredilen sayt 7.Mobile priloženiýalar 8.Web site ýöredip bermek hyzmatlary MEGA reklama :250 000 müň adama siziň harydyňyzy ýa-da hyzmatyňyzy görkezip bermek Target reklama edip bermek. Google-da, imoda we beyleki sosial torlarynda reklama etmek. Sosial torlarynda biznesiňizi ösdürmegi öwretmek Turkmen platformalarynda magazin açyp bermek. Dizaýn hyzmatlary: Logotip taýýarlamak Wizitkalary taýýarlamak Bannerlary taýýarlamak Reklama suratlar Reklama roliklar Habarlashmak ucin +99361589828 800522 6 50 19

user
At görkezilmedik
Şahs
  • Goýlan senesi: 09.09.2021 ý.
  • 48 sapar görüldi

ad-226
Reklama
Amatly bahalary. Оптимальные цены.
YOSM.COM.TM