Zawoskoý salýarka peç

2 000 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Öý üçin haryt

Zawoskoý salýarka peç arassa ulanylan bahasy 2 000 manat alaja ylalaşyk bolar Özi skorsli ýagny gataldyp peseldip bolýan görnişli özüňçe ýanşyny sazlap bolýan. Göni salýarka aýkan dälde karbiratorly salýarkany az sarp edýan ýakdyrýan görnişli Özinde salýarka boçogy bar zawodskoý. Gapagy arassa çoýundan Özinde zawodskoý tüse çykarmak üçin goşmaça turbasy bar suratda görkezilendir aljaga gerek bolsa salýarkasy hem bar azyrak mugt berjekdirin

Meňzeş bildirişler

product
10 tmt
Pec/Печь
Aşgabat
product
5300 tmt
GazPlita.
Aşgabat
product
1150 tmt
Batareý peç otaplenýa
Ahal
product
1100 tmt
Масленная печь
Aşgabat
product
800 tmt
Масленная печь
Aşgabat
product
990 tmt
Mikrowalnowy pec
Aşgabat
user
12345
Şahs
  • Goýlan senesi: 04.06.2021 ý.
  • 163 sapar görüldi

Reklama ýok