Biznes Konsalting

8 000 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

“Täze Hyzmat” hususy kärhanasy size aşakdaky hyzmatlary amatly bahadan, gysga wagtda, ýokary hilde hödürleýär: • Konsalting we wekilçilik hyzmatlary 2000 manatdan başlanýar • Hojalyk jemgyýetini (H.J.) we Hususy kärhanany (H.K.) hasaba almak şeýle-de gaýtadan bellige almak 2000 manatdan başlanýar • Hojalyk jemgyýetini we hususy kärhanany ýapmak 4000 manat • Hojalyk jemgyýetiniň we hususy kärhananyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň möhletini uzaltmak (EGRPO) 1000 manat • Telekeçilik patentini açmak 2000 manat • Telekeçilik patentini ýapmak 1000 manat • Lisenziýa almak üçin resminamalary toplamak 5000 manatdan başlanýar • TSTB agzalyk işleri 3000 manat • Hyzmatlary we harytlary sertifikatlaşdyrmak 2000 manatdan başlanýar • Biznes plan düzmek hyzmatlary 1500 manat • Döwletnama almak üçin resminamalary ýygnamak 5000 manat • Telekeçilik maksatly kredit almak üçin resminamalary ýygnamak 5000 manat • Marketing hyzmatlary 2000 manatdan başlanýar • Buhgalterçilik hyzmatlary 500 manatdan başlanýar • Ähli Gümrük hyzmatlary 2000 manatdan başlanýar • Ähli birža hyzmatlary 200 manatdan başlanýar • Brend we logo döretmek 300 manatdan başlanýar • Internet tor ulgamlarynda mahabatlandyrmak aýda 1000 manat Habarlaşmak üçin: (+99365) 71-79-91 (+99365) 53-23-34 (+99312) 45-22-73 taze_hyzmat@mail.ru Ýerleşýän salgysy: ş. Aşgabat, Parahat 3/1, jaý 1 “G” Şahamça №1: Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirligi. Şahamça №2: Türkmenistanyň Döwlet Çig mal Biržasy

user
At görkezilmedik
Şahs
  • Goýlan senesi: 20.05.2021 ý.
  • 86 sapar görüldi

Reklama ýok