"Y&B" ELEKTRONIKA dükany

999 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Lomaý söwda

"Y&B" lomaý ELEKTRONIKA harytlar, size ÝOKARY HILLI we AMATLY bahadan harytlary hödürleýär. Bizdäki harytlaryň hiç biri entek TÜRKMENISTANDA ýok. Biz size amatly baha we DURMUŞDA SIZE KÖP PEÝDA getirip biljek harytlary hödürleýäris. Bu harytlarymyz bilen siz özüňiziň täze BUSINESS (Söwdaňyza) hem başlap bilersiňiz! Biziň bilen LOMAÝ/OPTOM görnüşinde hyzmatdaşlykda bolup bilersiňiz. Ýurdumyzyň 5 welaýatyndada dükanlarymyz bar. TÄZEÇE GARAÝYŞ - TÄZE DÜNÝÄ. Size jogap berip ýetişmesem gysgaça sms galdyraýyň! Bize täze teklipleriňiz bilen ýüz tutuň! Habarlaşmak üçin: +993 64 384474

Meňzeş bildirişler

product
350 tmt
Zara Man jinsi
Aşgabat
product
7400 tmt
Кондиционер. Split.
Aşgabat
product
200 tmt
bez prowod naushnik
Aşgabat
product
350 tmt
watch D28
Aşgabat
product
720 tmt
watch sagat
Aşgabat
user
Ykbal.
Şahs
  • Goýlan senesi: 27.09.2020 ý.
  • 1218 sapar görüldi

ad-174
Reklama
Penti
Penti joraplarynyñ lomaý söwdasy boýunça Türkmenistandaky RESMI DILLERI