EMLÄK.H.K. hyzmatlary

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Emläk" Gozgalmaýan Emläk Agentligi size Asgabat saheri hem-de Ahal welayatynyn caklerinden amatly bahadan; Satlyk ýaşaýyş öýleri, jaýlary, kotežleri, elitny jaýlary, satmana we satyn almaga, karende yerleri tabsyrmana hem-de tapyp bermane,ofisleri, ammarlar, dukanlar, ekerancylyk bag-bakja ekmeklik ucin gektar yerleri tapmana. Hususy karhanasyny we Hojalyk jemgyyetini açmak hem-de yapmak işlerini yerine yetirmage. Buhgaltercilik hasabat islerini doly derjede alyp barmak. Ideal maslahatlary bermek, gelejekde bizness planlaryny duzup bermage, Bizness idealaryny tayyarlap bermage yardam edyaris. Jayyn ya-da islendik durli gornusdaki gozgalmayan emläkleriñ bahasyny kesgitlap bermek. Turkmenistanyñ islendik kunjegindaki gozgalmayan emläkleriñ dokument işlerni alyp barmak we iş sapary arkaly baryp işleriñizi ýerine ýetirip bileris.

Meňzeş bildirişler

product
35 tmt
Восковая депиляция
Aşgabat
product
99 tmt
Arzanladyş Kitap!
Aşgabat
product
85 tmt
Gaş teni!
Aşgabat
product
0 tmt
Abadok!
Aşgabat
product
0 tmt
Siziñ reklama hyzmatyñyz ynamly ellerde!
Aşgabat
product
200 tmt
Подарки для близких ❤️
Aşgabat
user
IMAMALI
Şahs
  • Goýlan senesi: 17.07.2020 ý.
  • 369 sapar görüldi

Reklama ýok