Gošgy düzdürmek üçin habarlašyñ

5 tmt
Lebap
  • Kategoriýa Hyzmatlar

(Doganlarym) Gaygym aladamy den paylaşdynyz, Syrym bolsa siz mana syrdaşdynyz, Siz menin ömrüme many goşdunyz, Minnetdar men size jan doganlarym! Siz menin baylygym hem-de bagtym siz, Başymdaky altyn täjim tagtym siz, Durmuşuma şöhle saçyan yagtym siz, Minnetdar men size jan doganlarym! Goldamady dostum,gelse kyn günüm, Sizin bilen manyly men her günüm, Barlygynyz üçin belentdir göwnüm, Minnetdar men size jan doganlarym! Biriniz sagymdyr,biriniz solum, Uzadan yerime yetip dur golum, Diyyäniz siz:"Mydam dogry tut yolun". Goldawnyza minnetdar jan doganlarym! Sizler bilen baglydyryn yürekden, Begenyärin hal yagdayym sorsanyz, Mana başga hiçbir goldaw gerekdäl!Doganlarym "Jigim" diyip dursanyz! Awtory:Aylara Atajanowa İslendik temada goşgy düzdürmek isleseniz habarlaşyp bilersiniz. Tel:+99361685378

Meňzeş bildirişler

product
0 tmt
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ
Aşgabat
product
1000 tmt
Maket
Aşgabat
product
30 tmt
Pes2017 patch2021
Aşgabat
product
100 tmt
Кондицонеры
Aşgabat
product
300 tmt
YUK DASAMAK
Aşgabat
user
Merdan
Şahs
  • Goýlan senesi: 15.06.2020 ý.
  • 1295 sapar görüldi

Reklama ýok