Panjur Turkmenistan

0 tmt
Ашгабат
  • Категория Услуги

Elektromehaniki şlagbaumlar has giňden ýaýran gorag gurluşlary bolup durýar. Esasy element hökmünde şlagbaumyň tumbasy bolup, 24 W hereketlendirijiden ybarat bolupd urýar, we çalt we işjeň işini üpjün edýär. Döwrebap şlagbaumlar Nice jemgyýetçilik, ýaj, iş we senagat binalary üçin amatly bolup durýar. Şlagbaumlar territoriýa islenmedik girişlerden gorag üçin amatly serişde bolup durýar. Ini 6 metre çenli bolan geçişleri awtomatizasiýa üçin elektromehaniki şlagbaumlar. Ýokary hereketiň bolup durýan desgalary üçin niýelenendir. Gurnalan dolandyryş blogy 24W. Esasy funksiýalary: Sinklenen polatdan gabarasy, RAL2004 boýunça reňklenen Okuny çepinden we sagyndan gurnamak mümkinçiligi Dartylmanyň sazlanýan pružinasy Saldamly işletmek we saldamly togtatmak Päsgelçilikleri kesgitlemek ulgamy Iki liniýa foto elemente çneli birikdirmek mümkinçiligi Tizligiň sazlanmagy Swetofora birikdirmek Öçüp ýanýan yşyk diodlara birikdirmek mümkinçiligi OXI, SMXI, SMXIS kabul edijiler üçin dolandyryş blogynda SM birikdirijiler Elektrik energiýasy ýok wagtynda şlagbaumlary dolandyrmak üçin 12W akkumulýator batareýalary birikdirmek mümkinçiligi Biziň bilen habarlaşyň ş. Aşgabat, Andalyp köç., Parahat 1 , j.1A. +99365684758 +99365682478 +99312463434 info@panjur-tm.com panjur.tm@gmail.com Bizi tapmak örän ýeňil, Andalip köçe tarapdan (Mir) birinji 12 gatly jaý, edil kanldan soň, Molodežnaýa köçesine aýlanylýan ýeriň golaýynda.

Похожие объявления

product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Ашгабат
product
490 tmt
Wideo gözegçilik
Ашгабат
product
0 tmt
UNV камеры и не только.
Ашгабат
product
0 tmt
Услуги
Ашгабат
product
0 tmt
Обслуживание
Ашгабат
product
0 tmt
Центр Систем Безопасности UNV
Ашгабат
user
Turkmenistan Panjur
Магазин
  • Опубликовано: 10.02.2020 г.
  • 284 просмотров

Реклама пуста