TERJIME

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Rus dilinden türkmen diline we türkmen dilinden rus diline indiki ugur boýunça terjime edýärin: 1. Tehniki tekstleri. 2. Ykdysadyýet boýunça tekstleri. 3. Maliýe boýunça tekstleri. 4. Emläge baha kesmek boýunça tekstleri. 5. Logistika boýunça tekstleri. +99363965557

Meňzeş bildirişler

product
0 tmt
📌 Terjime merkezi
Aşgabat
product
12 tmt
Центр переводов-Terjime merkezi
Aşgabat
product
0 tmt
Центр переводов "Дилмач"
Aşgabat
product
11 tmt
Центр переводов "Дилмач"
Aşgabat
product
0 tmt
Terjime Hyzmatlary
Mary
user
Azym Gurban
Şahs
  • Goýlan senesi: 29.02.2020 ý.
  • 146 sapar görüldi

Reklama ýok