Panjur Turkmenistan

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Derweze üçin elektro-priwodlar. Togalanýan we sürülýän derwezeler üçin awtomatika NICE. DÖWREBAP ÝAŞAÝYŞ JAÝY - TILSIMLATLARYŇ WE RAHATLYGYŇ JEMI Ýaşaýyş derejesiniň döwrebap intellektual taýýarlanan önümler bilen berk baglanyşygy - täzelik bolup durýar. Ähli we köp jaýlar intellektual görnüşe eýe bolýarlar, bu hem durmuş derejesiniň amatlylygynä we howpsuzlygyna goşmaça täsir edýär. Durmuş hyzmatlarynyň ýokary tilsimatly ulgamynyň giňden duşýan elementleri derwezeleriň awtomatlaşdyrylan açylmak - ýapylmak ulgamy bolup durýar. Munuň ýaly en jamlary köp jaýlarda, şol sanda kärhanalarda duşmak bolar. Bu diňe bir özboluşly "dan mode" däl, özüňi we jaýyňy goramak usuly we durmuşy has amatly we rahat saklamak usuly bolup durýar. Derweze ulgamlarynyň görnüşlerine görä *süýşürilýän derwezeler üçin awtomatika*, togalanýan ýa-da bölümli derwezeler üçin awtomatika saýlanýar. Biziň bilen habarlaşyň Aşgabat şäheri, Türkmenistan, Andalyp köç., Parahat 1 , j.1A. +99365684758 +99365682478 +99312463434 www.panjur-tm.com panjur.tm@gmail.com Bizi tapmak örän ýeňil, Andalip köçe tarapdan (Mir) birinji 12 gatly jaý, edil kanldan soň, Molodežnaýa köçesine aýlanylýan ýeriň golaýynda.

Meňzeş bildirişler

product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Aşgabat
product
490 tmt
Wideo gözegçilik
Aşgabat
product
0 tmt
UNV камеры и не только.
Aşgabat
product
0 tmt
Услуги
Aşgabat
product
0 tmt
Обслуживание
Aşgabat
user
Turkmenistan Panjur
Dükan
  • Goýlan senesi: 13.02.2020 ý.
  • 425 sapar görüldi

Reklama ýok