Kömekçi işgär gerek

1 100 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Işgär gözleýän

Doly okaň. Sagat 8:00-18:00 aralykda jaň ediň başga wagyt bimaza etmäň. Iş Aşgabat şäherinde. Gurluşyk firma Santehnik we Elektrik işlerine kömekçi (Possobnik) işgär gerek. Firmada diňe günortanlyk nahar berilýär. Ýatjak ýeri we işe gatnowy işgäriň özünden. Aýlyk 1100 manat. Jaň edeniňizde biderek sorag bermäň işe girmek isleseňiz ofisymyza geliň iş bilen baglanşykly ähli soraglaryňyza jogap bereris. Ofisymyzyň salgysyny bereris. Ofis Aşgabat şäherinde. Firma tabşyrylýan ähli resminamalar gerek. 1. Med Sprawka + Psih-narko Sprawka. 2. Ýaşaýan ýeri barada Sprawka 3. Işlemeýänligi barada Sprawka 4. Maşgala agza barada Sprawka 5. Eklenji barada (F-37) Sprawka 6. Pasport kopýa 3 sany 7. Harby biler kopýa 3 sany 8. Surat 3x4-lik 6 sany 9. Zähmet depderçe Otdel kadr +99361325588 +99362434050

Meňzeş bildirişler

product
1500 tmt
Howalandyrma ussa gere
Aşgabat
product
1500 tmt
Elektrik gurnaýjy ussa gerek
Aşgabat
product
1500 tmt
Santehnik ussa gerek
Aşgabat
product
0 tmt
Ремонт квартир домов
Mary
user
Gurluşyk kärhana
Şahs
  • Goýlan senesi: 09.01.2020 ý.
  • 104 sapar görüldi

Reklama ýok