Howalandyrma ussa gere

1 500 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Işgär gözleýän

Doly okaň. Sagat 8:00-18:00 aralykda jaň ediň başga wagyt bimaza etmäň. Gurluşyk firma Howalandyrma işlerini bilýän ussa gerek. Iş bilimiňiz barlamak üçiň howalandyrma işlerine degişli soraglar soralar. Iş Aşgabat şäherinde. Aýlyk wagtly wagtynda berilýä. Aýlyk zähmet haky gürrüňdeşlik geçilende belläris. Jaň edeniňizde biderek sorag bermäň işe girmek isleseňiz ofisymyza geliň iş bilen baglanşykly ähli soraglaryňyza jogap bereris. Ofisymyzyň salgysyny bereris. Firma işe girmek üçin şu aşakdaky sanowda görkezilen resminamalar gerek. 1. Med Sprawka + Psih-narko Sprawka. 2. Ýaşaýan ýeri barada Sprawka 3. Işlemeýänligi barada Sprawka 4. Maşgala agza barada Sprawka 5. Eklenji barada (F-37) Sprawka 6. Pasport kopýa 3 sany 7. Harby biler kopýa 3 sany 8. Surat 3x4-lik 6 sany 9. Zähmet depderçe Otdel kadr +99361325588 +99362434050

Meňzeş bildirişler

product
1750 tmt
Argon swarşik gerek
Aşgabat
product
0 tmt
Kwartira remont edyas
Aşgabat
product
1100 tmt
Kömekçi işgär gerek
Aşgabat
product
1500 tmt
Elektrik gurnaýjy ussa gerek
Aşgabat
product
1500 tmt
Santehnik ussa gerek
Aşgabat
user
Gurluşyk kärhana
Şahs
  • Goýlan senesi: 09.01.2020 ý.
  • 118 sapar görüldi

ad-50
Reklama
Бумага, Kagyz A4 "JK COPIER"
офисная бумага А4 формата, ýazuw kagyzy
ad-49
Reklama
"EYYAM"HK
"EYYAM"H.K Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli harytlaryny size amatly bahadan hödürleýär!
ad-24
Reklama
saray reklama
sarayda reklama goymagy test etmek