Santehnik ussa gerek

1 500 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Işgär gözleýän

Doly okaň. Sagat 08:00-18:00 aralykda jaň ediň. Başga wagyt bimaza etmäň. Santehnik işlerini ýerine ýetirýän firma Ussa santehnik gerek. Gurluşyk desgalarda santehnik işlerinde iş tejribesi keminden 5 ýyl bolmaly. Diňe iş bilýänler jaň etsin biderek jaň etmäň. Işi bilimiňiz barada Sizden synag soraglary soralar. Aýlyk zähmet haky gürrüňdeşlik geçilende belläris. Iş ýeri Aşgabat şäheri. Firma işe girmek üçin şu aşakdaky sanowda görkezilen resminamalar gerek. 1. Med Sprawka + Psih-narko Sprawka. 2. Ýaşaýan ýeri barada Sprawka 3. Işlemeýänligi barada Sprawka 4. Maşgala agza barada Sprawka 5. Eklenji barada (F-37) Sprawka 6. Pasport kopýa 3 sany 7. Harby biler kopýa 3 sany 8. Surat 3x4-lik 6 sany 9. Zähmet depderçe Otdel kadr +99361325588 +99362434050

Meňzeş bildirişler

product
1750 tmt
Argon swarşik gerek
Aşgabat
product
0 tmt
Kwartira remont edyas
Aşgabat
product
1100 tmt
Kömekçi işgär gerek
Aşgabat
product
1500 tmt
Howalandyrma ussa gere
Aşgabat
product
1500 tmt
Elektrik gurnaýjy ussa gerek
Aşgabat
user
Gurluşyk kärhana
Şahs
  • Goýlan senesi: 09.01.2020 ý.
  • 86 sapar görüldi

ad-24
Reklama
saray reklama
sarayda reklama goymagy test etmek