2020 Zynjyry Üzme Kalendary

20 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Kanselýariýa

2020-nji ýylda maksadyňy yzarlamak üçin, we her günki edýän işleriňi bellemek üçin Baryş Özjanyň zynjyry üzme metodikasyna laýyklykda türkmençe kalendary. Bir maksat belle, kalendara ýaz, we her gün maksadyň ugrunda bir zat et we atanak belle. Her gün şeýle gaýtalap atanaklardan zynjyr ýasa. Täze ýylda täze maksadymyz, zynjyry üzmezlik.

Meňzeş bildirişler

Bildiriş ýok

user
Balakan Store
Dükan
  • Goýlan senesi: 24.12.2019 ý.
  • 36 sapar görüldi

Reklama ýok