"Y&B" ELEKTRONIKA dükany

999 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Lomaý söwda

"Y&B" lomaý ELEKTRONIKA harytlar, size ÝOKARY HILLI we AMATLY bahadan harytlary hödürleýär. Bizdäki harytlaryň hiç biri entek TÜRKMENISTANDA ýok. Biz size amatly baha we DURMUŞDA SIZE KÖP PEÝDA getirip biljek harytlary hödürleýäris. Bu harytlarymyz bilen siz özüňiziň täze BUSINESS (Söwdaňyza) hem başlap bilersiňiz! Biziň bilen LOMAÝ/OPTOM görnüşinde hyzmatdaşlykda bolup bilersiňiz. Ýurdumyzyň 5 welaýatyndada dükanlarymyz bar. TÄZEÇE GARAÝYŞ - TÄZE DÜNÝÄ. Size jogap berip ýetişmesem gysgaça sms galdyraýyň! Bize täze teklipleriňiz bilen ýüz tutuň! Habarlaşmak üçin: +993 64 384474

Meňzeş bildirişler

product
78 tmt
Sleepy pampers
Aşgabat
product
10 tmt
Маски многоразовые
Aşgabat
product
0 tmt
ZAKAZ ALYAS
Aşgabat
product
3000 tmt
Продажа
Aşgabat
product
30 tmt
Brasletler
Aşgabat
user
Ykbal.
Şahs
  • Goýlan senesi: 27.09.2020 ý.
  • 782 sapar görüldi

Reklama ýok