EMLÄK.H.K. hyzmatlary

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Emläk" Gozgalmaýan Emläk Agentligi size Asgabat saheri hem-de Ahal welayatynyn caklerinden amatly bahadan; Satlyk ýaşaýyş öýleri, jaýlary, kotežleri, elitny jaýlary, satmana we satyn almaga, karende yerleri tabsyrmana hem-de tapyp bermane,ofisleri, ammarlar, dukanlar, ekerancylyk bag-bakja ekmeklik ucin gektar yerleri tapmana. Hususy karhanasyny we Hojalyk jemgyyetini açmak hem-de yapmak işlerini yerine yetirmage. Buhgaltercilik hasabat islerini doly derjede alyp barmak. Ideal maslahatlary bermek, gelejekde bizness planlaryny duzup bermage, Bizness idealaryny tayyarlap bermage yardam edyaris. Jayyn ya-da islendik durli gornusdaki gozgalmayan emläkleriñ bahasyny kesgitlap bermek. Turkmenistanyñ islendik kunjegindaki gozgalmayan emläkleriñ dokument işlerni alyp barmak we iş sapary arkaly baryp işleriñizi ýerine ýetirip bileris.

Meňzeş bildirişler

product
0 tmt
Karton önümler
Aşgabat
product
0 tmt
Toy paylyklar
Aşgabat
product
0 tmt
Гарнитур
Aşgabat
product
1 tmt
Графический дизайнер
Aşgabat
user
IMAMALI
Şahs
  • Goýlan senesi: 17.07.2020 ý.
  • 59 sapar görüldi

Reklama ýok