Arap dili, pianino, inlis Dili, fleyta

10 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Arap dili, pianino, inlis Dili, fleyta owredyan.Dine cagalara. 2,3 klaslara. 1 klasam bolya. 6,7 gunler okadyp bilemok. 1-5 gunler aralygynda okadyp bilyan. 10 man. 10 man beryan hemmesini okadyan. Oyun oynadyan, gowy okasa sowgatjyklar beryan.Galan zat janda.

user
Şahs
  • Goýlan senesi: 03.06.2020 ý.
  • 100 sapar görüldi

Reklama ýok