Panjur Turkmenistan

0 tmt
Aşgabat
  • Kategoriýa Hyzmatlar

Tent-Markizlar Markizler - tentler - işjeň günden goraýyş ulgamy, diňe bir uly meýdanda kölege döretmän, islendik binanyň fasadyny bezemäge mümkinçilik berýär. Bu kömegi arkaly açyk meýdanda amatly atmosferany döredip bilersiňiz we biraz maýyllyk berersiňiz. Markizler - tentler ýörite markiz matalaryndan öndürilýär. Bu mata ýörite köçe üçin taýýarlanandyr. Gözleg işi hökmünde uzak wagtlap günüň aşagynda galmagynda solmaýar we öz ajaýyp şekilini goraýar. Şol sanda bu matalar ultramelewşe şöhlelerini işjeň ýagdaýda serpikdirýär bu hem öz gezeginde kondisionirleme çykdajylaryny azaldýar. Biziñ salgymyz:Andalib köçesi, Parahat 1 jaý 1A Biz bilen habarlaşmak üçin: Ofis: 463434 Mob.: 99365684758 Mob.: 99365682478 www.panjur-tm.com

Meňzeş bildirişler

product
160 tmt
ŽALÝUZI
Aşgabat
product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Aşgabat
product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Aşgabat
product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Aşgabat
product
0 tmt
Panjur Turkmenistan
Aşgabat
product
1000 tmt
Toy hyzmatlary
Aşgabat
user
Turkmenistan Panjur
Şahs
  • Goýlan senesi: 28.03.2020 ý.
  • 76 sapar görüldi

Reklama ýok