nädip biz BAÝAMALY ???

0 tmt
Ашгабат
  • Категория Услуги

Durmuşda ÜSTÜNLIKLI bir adam bolmak isleýäňmi? Oka. Oka we yene Oka. Öz özüňi kämilleşdiriji kitaplary örän kop OKA we senem edil beýlekiler ýaly öz MILLION/MILLIARDlaryna eýe çyk. Baý bolmak, Meşhur bolmak bularyň bary hemme adamyň ýetip biljek sepgidi? NÄDIP??? (sms arkaly habarlaşyň biz SIZE işimiziň kändigine garamazdan kömek ederis) Ýöne BAGTLY BOLMAK bu herkime başartmaýar? Köpler diýýär BAÝLAR BAGTLY ADAMLARDYR. (Howwa, hakykatdanam baýlar GARYPLARA göra bagtlyrak görünýändir emma hakyky BAGT BU PULDA DÄL) Biz SIZE PUL GAZANMAGYŇ ÝOLLARYNY WE DURMUŞDA ÖZ ORNUŇY TAPMAGYŇ HEM-DE ÜSTÜNLIK GAZANMAGYŇ ÝOLLARYNY salgy bereliň! SAPAKLARYMYZYŇ BARY TÖLEGSIZ KABUL EDILÝÄR. Çünki her bir türkmen adamyň bagtly bolmagy we bilimli bolmagy bu biziň üçin zerurdyr. KITAP KÖP OKAÝANLAR. HÖKMAN BIZIŇ BILEN HYZMATDAŞLYKDA BOLUŇ. BIZDE HER DÜRLI KITAPLAR KÄN. Biz bilen habarlaşyň. +99364384474

Похожие объявления

product
20 tmt
Учу математике до 5 класса
Ашгабат
product
800 tmt
Diller Dünýäsi
Ашгабат
product
50 tmt
Онлайн обучение Web-разработке
Ашгабат
product
10 tmt
Arap dili,pianino,inlis Dili, fleyta.
Ашгабат
product
40 tmt
Matematikadan olimpiadalara tayynlayan
Ашгабат
user
Ykbal.
Частное лицо
  • Опубликовано: 23.09.2020 г.
  • 1118 просмотров

Реклама пуста