Zähmet birźasy tarapyndan

0.50 tmt
Ашгабат
  • Категория Вакансии

Türkmenistanda Boş iş ornunyň sanowy. 1.Lebapişçiniň käri boýunça remonta hyzmat etme Barlag ölçeg enjamlary we awtomatika sehi - ussa. 2.Lebapbölümçeleriň ýolbaşçylary Barlag ölçeg enjamlary we awtomatika sehi - başlygyň orunbasary. 3.Lebaplokomotiwiň maşinisti, strelkasyjysy we terkeýjisi Birleşen demir ýol sehi - teplowozyň maşinisti. 4.Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgär Elektrik. 5.Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgär Umumy ýaşaýyş jaýynyň nobatçysy. 6.Lebap işçiniň käri boýunça remonta hyzmat etme Mehaniki bejeriş montaž sehi - ussa.7.Balkan bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Kitaphanaçy. 8.Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgär Suw geçiriji ussa. 9.Balkan hojalyk hyzmatlary boýunça işgär Agaç ussasy. 10.Balkanhojalyk hyzmatlary boýunça işgärÝanaşyk çäkleri abadanlaşdyrmak boýunça işçi. 11.Balkan hojalyk hyzmatlary boýunça işgär Komendant. 12.Lebapişçiniň käri boýunça remonta hyzmat etme Haryt çig-mal sehi - ussa. 13.Lebapişçiniň käri boýunça remonta hyzmat etme Bug-gaz-howa üpjünçilik sehi - ussa.14.Lebapinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlar 1-nji esasy önümçilik sehi - LÇ-35-11/500 desgasynyň mehanigi.15.Lebapinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlar Zawod dolandyrmasy tehniki gözegçilik bölümi - inžener. 16.Lebap bölümçeleriň ýolbaşçylary Zawod dolandyrmasy - baş energetik. 17.Lebapinžener-elektronçy we telearagatnaşyk boýunça inženerler Barlag ölçeg enjamlary we awtomatika sehi - BÖE we A-ny bejerýän we gurnaýan uçastogynyň başlygy. 18.Lebap lokomotiwiň maşinisti, strelkasyjysy we terkeýjisi Birleşen demir ýol sehi - ussa. 19.Mary işgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenler"Wekilbazarsuwhojalyk" önümçilik dolanşygy: Nasos desganyñ maşinisti. 21.Mary ykdysatçylar Baş hünärmen. 22.Mary ýük awtomobilleriniň sürüjileri Tirkegli ýük awtoulagyň sürüjisi. 23.Mary ýük awtomobilleriniň sürüjileri Sürüji. 24.Mary mal lukmanlary Önümçilik bölüminiň (kömekçi hojalygyň başlygy). 25.Mary mal lukmanlaryWetfelşer. 26.Mary mal lukmanlary Direktoryň orunbasary.27.Mary işçileri Çopan. 28.Mary lukmanlar Parizitolog lukmanyň kömekçisi. 29.Mary lukmanlar Epidemiolog lukmanyň kömekçisi. 30.Mary lukmanlar Kömekçi lukman. 31.Mary lukmanlarEpidemiolog lukman. 32.Mary lukmanlar Sanitar lukman. 33.Mary lukmanlar Raýat goranyşynyň başlygy.34.Mary ýük awtomobilleriniň sürüjileri Tirkegli awtoulag sürijileri. 35.Mary inžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlarZähmet howpsuzlyk inžiner mehanik.36.Mary lukmanlar Lukman. 37.Mary ykdysatçylar Zahmet bölümce hwnarmen. 38.Mary ykdysatçylarIlatyn is Bilen üpjünçiligi bölümce baş hünärmeni. 39.Balkan hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenler Deňiz ýolagçy menzili kassir.40.Balkan aşpezler Ätiýaçlykdaky ekipaž agzalary toparynyň aşpez. 41.Balkan işgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenler Işgärler bölüminiň esasy hünärmeni. 42.Balkan inžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlar Saparmyrat Niýazow gämisiniň çalşyk mehanigi. 43.Balkan gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçiler Ruhybelent ýahtasynyň stýuardy. 44.Balkan gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçiler Ruhybelent ýahtasynyň elektromehanigi.45.Balkan gämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçer Ätiýaçlykdaky ekipaž agzalary toparynyň kapitanynyň uly kömekçisi.46.Balkan gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçiler Rowaç gämisniň stýuardy. 47.Balkan inžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlar Rowaç gämisniň 2-nji mehanigi.48.Balkan gämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçer Çarlak gämisiniň uly mehanigi. 49.Balkan.gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçiler Berkarar ýahtasynyň motorçysy. 50.Balkan gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçiler Arslan üpjün ediji gämisiniň elektromehanigi. 51.Balkan gämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçer Çarlak gämisiniň kapitany.52.Balkan gämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçer Ätiýaçlykdaky ekipaž agzalary toparynyň elektromehanigi. 53.Balkan gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçilerGalkynyş ýahtasynyň matrosy. 54.Balkan bölümçeleriň ýolbaşçylary Baş direktoryň orunbasary. 55.Balkan remont edýän mehanikler we slesarlarGalkynyş ýahtasynyň elektromehanigi.56.Balkan inžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlar Ýük ulaglaryny daşaýan we ýolagçylary gatnadýan ROPAX görnüşli Bagtyýar gämisiniň 2-nji mehanigi. 57.Balkan gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçiler Bitarap gämisiniň kapitany. 58.Balkan gämi mehanikleri,samolýotyň uçarmany,dispetçer Ýük ulaglaryny daşaýan we ýolagçylary gatnadýan ROPAX görnüşli Bagtyýar gämisiniň kostelýanşasy. 59.Balkan stanogyň operatory Stanoklaryň we gurluşlaryň awtomatik we ýarym awtomatik liniýalaryň operatory. 61.Balkan gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçilerfrezerci.62.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 7-nji orta mekdebine, türkmen dili, Iňlis dili mugallym. 63.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 33-nji orta mekdebine iňlis dili we edebiýaty, himýa mugallym. 64.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 25-nji orta mekdebine fizika mugallym.65.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerKöneürgenç etrabynyň 24-nji orta mekdebine rus dili , türkmen dili , Iňlis dili, matematika mugallym. 66.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 26-njy orta mekdebine iňlis dili mugallym.67.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 17-nji orta mekdebine iňlis dili we edebiýaty mugallym. 68.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 22-nji orta mekdebine iňlis dili, biologiýa, fizika mugallym. 69.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 4-nji orta mekdebine fizika mugallym.70.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 28-nji orta mekdebine iňlis dili we edebiýaty mugallym. 71.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 19-njy orta mekdebine rus dili , Iňlis dili , matematika, himýa mugallym. 72.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 6-njy orta mekdebine iňlis dili, türkmen dili mugallymy. 73.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 14-nji orta mekdebine, türkmen dili, rus dili, biologiýa, himýa mugallym. 74.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 1-nji orta mekdebine rus dili , türkmen dili we edebiýaty mugallym. 75.Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 38-nji orta mekdebine türkmen dili we edebiýaty, taryh mugallym. 76.Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 43-nji orta mekdebine iňlis dili, himýa, başlangyç synp mugallym. 77.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 18-nji orta mekdebine iňlis dili, matematika, başlangyç synp 2 sany mugallym. 78.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerKöneürgenç etrabynyň 48-nji orta mekdebine rus dili, Iňlis dili, matematika, taryh mugallym. 79.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler Köneürgenç etrabynyň 47-nji orta mekdebine rus dili, Iňlis dili , matematika, taryh mugallym. 80.Daşoguz bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerKöneürgenç etrabynyň 44-nji orta mekdebine türkmen dili, iňlis dili, rus dili mugallym. Şu katigoriýada işgärler gerek doly maglumat almak üçin. Tel-+99365238105

Похожие объявления

product
0 tmt
Бош ишлер.
Ашгабат
product
0 tmt
Бош иш орунлар
Ашгабат
product
2000 tmt
Требуется РИЭЛТОРЫ
Ашгабат
product
0 tmt
Кадровое агентство " Даянч"
Ашгабат
user
INTERNET HYZMAT
Частное лицо
  • Опубликовано: 06.10.2019 г.
  • 1063 просмотров

Реклама пуста